Variabeldefinisjon

Ekstraordinær kostnad

 
Navn Ekstraordinær kostnad
Definisjon Tap ved transaksjoner eller hendelser av uvanlig natur, som forventes å forekomme sjeldent eller uregelmessig.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv