Variabeldefinisjon

Nystartede foretak

 
Navn Nystartede foretak
Definisjon Nystartede foretak omfatter alle nye foretak, både rene nyetableringer (helt nye virksomheter) og nye foretak registrert ved eierskifter, dvs. virksomheter som er registrert for å overta en eksisterende virksomhet.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde Brønnøysundregistrene
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv