Variabeldefinisjon

Opphørte foretak

 
Navn Opphørte foretak
Definisjon Opphørte foretak omfatter både rene virksomheter som legges helt ned og eierskifter, dvs. virksomheter som overtas av et annet foretak.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde Brønnøysundregistrene
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv