Variabeldefinisjon

Offisielt navn

 
Navn Offisielt navn
Definisjon Offisielt navn er enhetens fullstendige navn, registrert slik det er meldt av enheten selv. Offisielt navn framgår av firmaattester og utskrifter fra Brønnøysundregisterene. Variablene Offisielt navn, del 1 til og med Offisielt navn, del 5 utgjør tilsammen Offisielt navn. Del 2 til 5 benyttes kun hvis navnet er så langt at det ikke får plass i del 1. Dette gjelder både foretak og bedrifter, men på bedrifter benyttes kun to linjer, dvs. offisielt navn, del 1 og Offisielt navn, del 2 til selve navnet. På bedrifter benyttes Offisielt navn, del 3 til karakteristikk/avdelingsbetegnelse. Se karakteristikk
Gyldig fra 1999-10-01
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv