Variabeldefinisjon

Antall valgtingsstemmer

  English
Navn Antall valgtingsstemmer
Definisjon Godkjente stemmer avgitt på valgdagene.
Gyldig fra 2003-09-15
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Valg
Statistikkemne 00.01 - Valg
Sensitivitet Sensitiv