Variabeldefinisjon

Antall forhåndsstemmer

  English
Navn Antall forhåndsstemmer
Definisjon Godkjente stemmer avgitt på forhånd.
Gyldig fra 2003-09-15
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Stemmer som blir avgitt før den(de) ordinære valgdagene. Må være mottatt før valglokalene stenges.
 
Statistisk enhet Valg
Statistikkemne 00.01 - Valg
Sensitivitet Sensitiv