Variabeldefinisjon

Stemmeberettigede ved stortingsvalg

  English
Navn Stemmeberettigede ved stortingsvalg
Definisjon En person har rett til å stemme ved stortingsvalg dersom vedkommende oppfyller betingelsene i Grunnlovens §50 og Valglovens §3.
Gyldig fra 2001-09-15
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Kravene til stemmerett går fram av Grunnloven § 50 og Valgloven § 3. Norske statsborgere som fyller 18 år eller mer i løpet av valgåret, som har vært registrert som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 år, vil automatisk komme med i manntallet. I tillegg kan norske statsborgere som har vært bosatt i utlandet sammenhengende mer enn 10 år, kreve seg innført i manntallet.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde Kommunal- og regionaldepartementet
Statistikkemne 00.01.10 - Stortingsvalg
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller