Variabeldefinisjon

Kvadratmeterpris, ny enebolig

  English
Navn Kvadratmeterpris, ny enebolig
Definisjon Prisen for ny enebolig (inklusiv tomt, kommunale tilknytningsavgifter, gebyrer, byggelånsrenter, arkitekthonorar og merverdigavgift), dividert med arealet for primære rom (P-ROM) som er bruksarealet innenfor boligens omsluttede vegger minus boder, tekniske rom, garasje, felles trapperom og liknende.
Gyldig fra 2008-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bolig
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 08.02.30 - Boligprisindekser
Referanse http://www.ssb.no/enebolig/
Statistikk Kvadratmeterpris, eneboliger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller