Variabeldefinisjon

Pris, nye flerboliger

 
Navn Pris, nye flerboliger
Definisjon Prisen er salgspris til sluttbruker, inkludert tomteverdi, salgsomkostninger, offentlige avgifter og gebyrer. For borettslagsboliger legges andelen av fellesgjelden til prisen.
Gyldig fra 2017-03-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
Kommentarer Kalkylene er hentet fra lånesøknader til Husbanken og prisdefinisjonen samsvarer med Husbankens byggekosnadsbegrep.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 08.02.30 - Boligprisindekser
Referanse https://www.ssb.no/nybolig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller