Variabeldefinisjon

Pris, nye eneboliger

 
Navn Pris, nye eneboliger
Definisjon Prisen forbruker betaler for en ny enebolig, inklusiv merverdiavgift, eksklusiv prisen for tomt, kommunale tilknytningsavgifter, gebyrer, byggelånsrenter og arkitekthonorar
Gyldig fra 1989-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
Kommentarer Wass, K. Å. (1991): Prisindeks for nye eneboliger, Rapporter 92/21, Statistisk sentralbyrå Jensen, R. (1999): Beregninger av usikkerhet for boligprisindeksene på grunn av frafall, Rappoerter 99/4, Statistisk sentralbyrå
 
Statistisk enhet Bolig
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 08.02.30 - Boligprisindekser
Referanse http://www.ssb.no/enebolig
Statistikk Nye eneboliger, prisindeks
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller