Variabeldefinisjon

Betalte årsverk

  English
Navn Betalte årsverk
Definisjon Antall betalte timer omregnet til årsverk. Hvor mange timer som inngår i et årsverk kan variere mellom ulike statistikker.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Hvor mange timer som tilsvarer ett årsverk kan variere mellom de ulike statistikkene. I lønnsstatistikken brukes 1 950 timer (inkludert ferie) som ett årsverk, mens 1 750 timer (eksklusive ferie) brukes som et årsverk i f.eks. bygg- og tjenestestatistikk.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv