Variabeldefinisjon

Transportmåte

  English
Navn Transportmåte
Definisjon Transportmåte viser hvilke transportmiddel som er benyttet ved grensepassering ved import eller eksport av varer
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 980 -
Kommentarer Transportmåte viser hvilke transportmiddel som er benyttet ved import eller eksport av varer f.eks fartøy, bil eller jernbane
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD)
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Referanse http://www.ssb.no/statistikkbanken/09.05 Utenrikshandel
Statistikk Utenrikshandel med varer
Sensitivitet Sensitiv