Variabeldefinisjon

Transportmengde

  English
Navn Transportmengde
Definisjon Transportmengde viser transportert nettovekt for varer (ikke alle varer er med - f.eks måles ikke elektrisk strøm, fly og skip i kg)
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 980 -
Kommentarer Transportmengde hentes fra tolldeklarasjoner og viser transportert nettovekt for varer angitt i tonn etter produktinndelinger (SITC)
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD)
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Referanse http://www.ssb.no/statistikkbanken/09.05 Utenrikshandel
Statistikk Utenrikshandel med varer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller