Variabeldefinisjon

Beholdning (pålydende verdi)

  English
Navn Beholdning (pålydende verdi)
Definisjon Beholdning viser pålydende verdi av verdipapirer ved utgangen av kvartalet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Beholdning
Beholdning (markedsverdi)
Pålydende verdi
Lenket til Statistikkbanktabeller