Variabeldefinisjon

Fond for framtidige forpliktelser

  English
Navn Fond for framtidige forpliktelser
Definisjon I fondet er det avsatt midler til dekning av selskapets framtidige forpliktelser.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller