Variabeldefinisjon

Leietransport

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Leietransport
Definisjon Ervervsmessig transport for annen oppdragsgiver mot betaling.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Statistikkemne 10.12 - Transport og kommunikasjon
Sensitivitet Sensitiv