Variabeldefinisjon

Egentransport

  English
Navn Egentransport
Definisjon Transport av eget gods for egen regning
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Statistikkemne 10.12 - Transport og kommunikasjon
Sensitivitet Sensitiv