Variabeldefinisjon

Sluttforbruk av naturgass

  English
Navn Sluttforbruk av naturgass
Definisjon Forbruk av naturgass utenom det som blir brukt i energisektorene (bl.a. gasskraft og fjernvarme), naturgass brukt som råstoff og svinn.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
Kommentarer Naturgass kan transporteres i rør eller som bulk i tanker, enten nedkjølt til flytende gass (LNG, Liquiefied Natural Gas) eller komprimert gass (CNG, Compressed Natural Gas). Flytende petroleumsgasser (LPG, Liquiefied Petroleum Gases), som består av propan og butan, regnes ikke som naturgass.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 01.03.10 - Energi
Referanse http://www.ssb.no/naturgass/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller