Variabeldefinisjon

Kjernekapital

 
Navn Kjernekapital
Definisjon Ansvarlig kapital som består av innskutt og opptjent egenkapital.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv