Variabeldefinisjon

Senger

  English
Namn Senger
Definisjon Talet på senger som er tilgjengeleg for overnatting i referanseperioden. Om bedrifta har stengt i deler av referanseperioden, nyttast det gjennomsnittlege talet på senger.
Gyldig frå 1995-01-01
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 10.11 - Hotell- og restaurantvirksomhet
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar