Variabeldefinisjon

Handlebeløp, grensehandel

  English
Navn Handlebeløp, grensehandel
Definisjon Handlebeløp er innkjøp av varer og tjenester norske husholdninger har foretatt i utlandet på dagstur. Handlebeløpet er inklusive eventuell merverdiavgift og andre avgifter.
Gyldig fra 2004-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 10.10.10 - Varehandel
Statistikk Grensehandel
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Dagstur, grensehandel
Lenket til Statistikkbanktabeller