Variabeldefinisjon

Dagstur, grensehandel

  English
Navn Dagstur, grensehandel
Definisjon Dagstur er definert som reise til utlandet med en varighet på mindre enn 24 timer.
Gyldig fra 2004-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 10.10.10 - Varehandel
Statistikk Grensehandel
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller