Variabeldefinisjon

Netto renteinntekter

  English
Navn Netto renteinntekter
Definisjon Netto renteinntekter er definert som renteinntekter på netto lånefordringer, jf. definisjonen av netto lånefordringer.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.04 - Fordringer og gjeld overfor utlandet, direkteinvesteringer, SIFON
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Netto lånefordringer
Lenket til Statistikkbanktabeller