Variabeldefinisjon

Utenlandsreise

  English
Navn Utenlandsreise
Definisjon Utenlandsreise er en reise med hovedreisemål i utlandet. Hvis en reise går både i Norge og i utlandet og hovedreisemålet er i utlandet, er reisen en utenlandsreise.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 00.02.20 - Tidsbruk
Statistikk Den nasjonale reisevaneundersøkelsen
Sensitivitet Sensitiv