Variabeldefinisjon

Yrkesreise

  English
Navn Yrkesreise
Definisjon Reise og opphold utenfor helårsboligen der hovedformålet er yrkesrelatert
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 00.02.20 - Tidsbruk
Statistikk Den nasjonale reisevaneundersøkelsen
Sensitivitet Sensitiv