Variabeldefinisjon

Netto lånefordringer

  English
Navn Netto lånefordringer
Definisjon Netto lånefordringer er definert som investors fordringer på investeringsobjektet fratrukket investeringsobjektets fordringer på investor.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.04 - Fordringer og gjeld overfor utlandet, direkteinvesteringer, SIFON
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller