Variabeldefinisjon

Heltid/Deltid

  English
Navn Heltid/Deltid
Definisjon Ved universitetene er deltid definert som mindre enn 70 prosent studieprogresjon. For høgskoler og videregående skoler er deltid knyttet til utdanninger/kurs som er organisert som deltidsstudier.
Gyldig fra 1974-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
Kommentarer NOS C 645: Dokumentasjon 2000 av den individbaserte utdanningsstatistikken (s. 16).
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04 - Utdanning
Referanse http://www.ssb.no/emner/04/90/nos_c645/nos_c645.pdf
Sensitivitet Sensitiv