Variabeldefinisjon

Rentegevinst ved rimelig lån i arbeidsforhold

 
Navn Rentegevinst ved rimelig lån i arbeidsforhold
Definisjon Beregnet verdi av skattepliktig fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold.
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv