Variabeldefinisjon

Eksterne FoU-kostnader

  Norwegian (bokmål) English
Namn Eksterne FoU-kostnader
Definisjon omfattar innkjøpte FoU-tenester utført av andre einingar, som bransje-/forskingsinstitutt, andre norske/utanlandske føretak etc. Mottatte tenester frå andre einingar i konsernet omfattast også.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Forsking og utvikling, næringslivet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar