Variabeldefinisjon

Eksterne FoU-kostnader

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Eksterne FoU-kostnader
Definisjon Innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Forskning og utvikling, næringslivet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller