Variabeldefinisjon

Interne FoU-kostnader

  Norwegian (bokmål) English
Namn Interne FoU-kostnader
Definisjon er kostnader til FoU utført av føretaket med eiga personell. Interne FoU-kostnader omfattar også lønnskostnader, andre driftskostnader og investeringar til FoU-verksemd.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Forsking og utvikling, næringslivet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar