Variabeldefinisjon

Interne FoU-kostnader

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Interne FoU-kostnader
Definisjon Kostnader til FoU utført av foretaket med eget personell. Interne FoU-kostnader omfatter lønnskostnader, andre driftskostnader og investeringer til FoU-virksomheten.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Forskning og utvikling, næringslivet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller