Variabeldefinisjon

Antatte investeringar

  Norwegian (bokmål) English
Namn Antatte investeringar
Definisjon Nyskaffingar av maskiner og utsyr, bilar og andre transportmiddel, bygg og andre anlegg eller delar av slike som bedriftene planlegg på kort eller noko lengre sikt og som har ein brukstid på eitt år eller meir. Gjeld og maskiner osv. som framstillast til eige bruk samt større ombyggingsarbeid.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 08.03.30 - Investering
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar