Variabeldefinisjon

Utførte investeringer - Industri, bergverk og kraftforsyning

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Utførte investeringer - Industri, bergverk og kraftforsyning
Definisjon Nyanskaffelser av maskiner og utstyr, biler og andre transportmidler, bygg og andre anlegg eller deler av slike som bedriftene har foretatt i løpet av ett kvartal og som har en brukstid på ett år eller mer. Gjelder også maskiner mv. som fremstilles til eget bruk samt større ombyggingsarbeider. At en investering er utført er ikke ensbetydende med at anskaffelsen er tatt i bruk.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08.03.30 - Investering
Statistikk Kostnadsindeks for innenriks sjøfart
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller