Variabeldefinisjon

Lagerbeholdning i industrien

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Lagerbeholdning i industrien
Definisjon Beholdningen av egenproduserte varer, herunder ferdigvarer og varer i arbeid, ved kvartalets utløp. Råvarer og lagerførte handelsvarer medregnes ikke. Utgående beholdning justeres i forhold til inngående for verdiendring. Verdibegrepet som brukes er beregnet salgsverdi eksklusiv merverdiavgift og eventuelle andre avgifter.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08.03.10 - Ordretilgang, ordrereserver
Statistikk Industri, lagerstatistikk
Sensitivitet Sensitiv