Variabeldefinisjon

Ordrereserver i industrien

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Ordrereserver i industrien
Definisjon Verdien av alle bedriftens påbegynte og ikke påbegynte ordre, målt ved kvartalets utløp. Ordrene fordeles på innenlands - og eksportmarked.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08.03.10 - Ordretilgang, ordrereserver
Statistikk Industri, ordrestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller