Variabeldefinisjon

Ordretilgang i industrien

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Ordretilgang i industrien
Definisjon Verdien av alle mottatte ordre og bestillinger i løpet av kvartalet på varer og tjenester bedriften selv har eller skal produsere. Ordre og bestillinger på handelsvarer, dvs. varer bedriften selv ikke produserer, medregnes ikke. Ordre fra annen bedrift i samme foretak medregnes ikke dersom bedriften driver i samme bransje (næringshovedgruppe). Verdien er eksklusiv merverdiavgift og eventuelle andre vareavgifter. Emballasje- og transportutgifter er inkludert dersom de inngår i fakturaen
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08.03.10 - Ordretilgang, ordrereserver
Statistikk Industri, ordrestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller