Variabeldefinisjon

Produsentprisindeks for tenester

  Norwegian (bokmål) English
Namn Produsentprisindeks for tenester
Definisjon Produsentprisindeksar gjev eit relativt mål på prisendringar over tid på tenester som norskregistrerte produsentar sel. Sidan produsentprisindeksane inneheld utbytet til produsentane, er skattar og avgifter ekskludert frå prisane, medan subsidier motteke av produsentane er inkludert. Det vert vald eit basisår der indeksen setjast lik 100, og prisendringa uttrykkast i høve til dette året.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 240 - Seksjon for prisstatistikk
Kommentarar Definisjonen er den same både for føretak og verksemd som statistisk eining.
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 08.02.20 - Produsentprisindekser - varer og tjenester
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar