Variabeldefinisjon

Produsentpris for tjenester

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Produsentpris for tjenester
Definisjon Produsentpriser for tjenester er norskregistrerte produsenters utbytte for tjenestene, hvor skatter og avgifter betalt av produsentene er ekskludert, og subsidier mottatt av produsentene er inkludert.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
Kommentarer Definisjonen er den samme både for foretak og bedrift som statistisk enhet.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08.02.20 - Produsentprisindekser - varer og tjenester
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller