Variabeldefinisjon

Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler

 
Navn Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Definisjon Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler med fratrekk for verdireduksjon markedsbaserte finansielle omløpsmilder
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv