Variabeldefinisjon

Importpris

  English
Navn Importpris
Definisjon Pris inkludert kostnader, forsikring og frakt (også kalt CIF - cost, insurance, freight) ved norsk grense for importerte varer.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Repr.vare og -tjeneste
Statistikkemne 08.02.20 - Produsentprisindekser - varer og tjenester
Sensitivitet Sensitiv