Variabeldefinisjon

Pris

  English
Navn Pris
Definisjon Prisen forbruker betaler for varen eller tjenesten inklusive merverdiavgift (MVA). Totalpris er pris forbrukerer betaler for varen/tjenesten inklusive merverdiavgift (MVA) og offentlige subsidier. Den prisen de investerende bedrifter betaler eksklusive merverdiavgift, inklusive subsidier og rabatter.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Repr.vare og -tjeneste
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv