Variabeldefinisjon

Utførte årsverk

  English
Navn Utførte årsverk
Definisjon Antall utførte timer omregnet til årsverk. Hvor mange timer som inngår i et årsverk kan variere mellom ulike statistikker.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Hvor mange timer som tilsvarer et årsverk kan variere mellom de ulike statistikkene. I lønnsstatistikken tilsvarer et årsverk 1 950 timer (inkludert ferie), mens 1 750 timer (eksklusive ferie) brukes som årsverk i bygg- og tjenestestatistikk. Definisjonen av utførte årsverk tar utgangspunkt i avtalte og utførte timer per uke i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Sensitivitet Sensitiv