Variabeldefinisjon

Utdelt utbytte

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Utdelt utbytte
Definisjon Utbetaling eller fordel gitt fra aksjeselskap til aksjonær.
Gyldig fra 1984-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller