Variabeldefinisjon

Aksjeselskap

  Norwegian (bokmål) English
Namn Aksjeselskap
Definisjon Eit selskap der ingen av deltakarane har personleg ansvar for selskapets forpliktingar utover det detltakarane har investert i selskapet.
Gyldig frå 1984-01-01
Gyldig til
Eigar 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar