Variabeldefinisjon

Aksjeselskap

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Aksjeselskap
Definisjon Et selskap der ingen av deltakerene har personlig ansvar for selskapets forpliktelser utover det deltakerene har investert i selskapet.
Gyldig fra 1984-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Pålydende verdi
Lenket til Statistikkbanktabeller