Variabeldefinisjon

Avtalte årsverk eksklusive lange fravær

  English
Navn Avtalte årsverk eksklusive lange fravær
Definisjon Summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber eksklusive årsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon.
Gyldig fra 2005-11-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Helse- og sosialpersonell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10744: Avtalte årsverk i familievernet, etter familievernsregion, alder og kjønn
10743: Avtalte årsverk i familievernet, etter familievernsregion, yrke og kjønn
10742: Avtalte årsverk i familievernet, etter region, utdanning og kjønn
09729: Kystverkets virksomhet. Ressursinnsats. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter kjønn og avtalt arbeidstid per uke i arbeidsforholdet (avslutta serie)
09728: Kystverkets virksomhet. Ressursinnsats. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
09727: Kystverkets virksomhet. Ressursinnsats. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter kjønn og alder (avslutta serie)
09552: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsverk, etter utdanning og helseregion
09551: Psykisk helsevern for voksne. Årsverk, etter utdanning og helseforetak
09550: Psykisk helsevern for barn og unge. Årsverk, etter utdanning og helseforetak
09549: Sykehus og øvrige somatiske institusjoner. Årsverk, etter utdanning og helseforetak
09548: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk, etter tjenesteområde, yrke og helseforetak
09547: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk, etter utdanning, tjenesteområde og helseforetak
09207: StatRes. Årsverk i statsforvaltningen, etter arbeidssted (K) (avslutta serie)
09206: StatRes. Årsverk i statsforvaltningen, etter tjenesteområde, innvandringskategori og landbakgrunn (avslutta serie)
09205: StatRes. Årsverk i statsforvaltningen etter tjenesteområde, kjønn og arbeidstid per uke (avslutta serie)
09202: StatRes. Årsverk i statsforvaltningen, etter tjenesteområde, kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
09200: StatRes. Årsverk i statsforvaltningen, etter tjenesteområde, kjønn og alder (avslutta serie)
08530: Barnevernsinstitusjoner. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter personellets utdanning og institusjonens eierskap
08064: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk og sysselsatte, etter utdanning, tjenesteområde, landbakgrunn og helseregion
08063: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk og sysselsatte, etter utdanning, tjenesteområde, kjønn, alder og helseregion
07944: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter sektor (K)
07941: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring (SN2007)
07940: Sysselsatte i helse- og sosialtjenester, etter næringsområde (SN2007), utdanningsnivå og alder (K)
07938: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder
07935: Lege-, tannlege og optikerspesialister, etter kjønn, alder og spesialitet
07726: StatRes. Statens vegvesen. Ressursinnsats (avslutta serie)
07126: Barnevernsinstitusjoner. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter region, personellets alder og institusjonens eierskap
07064: Barnevernsinstitusjoner. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter region, personellets kjønn og institusjonens eierskap
07034: StatRes. Jernbaneverket. Ressursinnsats (avslutta serie)
05847: Lege-, tannlege og optikerspesialister, etter kjønn, alder og spesialitet (avslutta serie)
05820: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05755: Sysselsatte i helse- og sosialtjenester, etter næringsområde, utdanningsnivå og alder (K) (avslutta serie)
05740: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder (avslutta serie)
05689: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter sektor (K) (avslutta serie)