Variabeldefinisjon

Avtalte årsverk

  English
Navn Avtalte årsverk
Definisjon Summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber.
Gyldig fra 2000-11-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Helse- og sosialpersonell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Avtalte årsverk eksklusive lange fravær
Lenket til Statistikkbanktabeller
09904: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter
09552: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsverk, etter utdanning og helseregion
09551: Psykisk helsevern for voksne. Årsverk, etter utdanning og helseforetak
09550: Psykisk helsevern for barn og unge. Årsverk, etter utdanning og helseforetak
09549: Sykehus og øvrige somatiske institusjoner. Årsverk, etter utdanning og helseforetak
09548: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk, etter tjenesteområde, yrke og helseforetak
09547: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk, etter utdanning, tjenesteområde og helseforetak
08064: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk og sysselsatte, etter utdanning, tjenesteområde, landbakgrunn og helseregion
08063: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk og sysselsatte, etter utdanning, tjenesteområde, kjønn, alder og helseregion
07944: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter sektor (K)
07941: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring (SN2007)
07940: Sysselsatte i helse- og sosialtjenester, etter næringsområde (SN2007), utdanningsnivå og alder (K)
07938: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder
06932: Sysselsatte og avtalte årsverk i Den norske kirke, etter yrke, kjønn, alder og bispedømme
06119: Sysselsatte og avtalte årsverk i Den norske kirke, etter kjønn, kirkelig organisasjonsnivå og aktivitet (K)
05820: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring (SN2002) (avslutta serie)
05755: Sysselsatte i helse- og sosialtjenester, etter næringsområde, utdanningsnivå og alder (K) (avslutta serie)
05740: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn og alder (avslutta serie)
05689: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter sektor (K) (avslutta serie)
03750: Legespesialister og kliniske psykologer med driftsavtale. Årsverk og avtaler, etter spesialitet, tilskuddsklasse og helseforetak