Variabeldefinisjon

Avfallsmengde til forbrenning

  English
Navn Avfallsmengde til forbrenning
Definisjon Avfall som forbrennes i godkjente avfallsforbrenningsanlegg eller samforbrenningsanlegg. Som avfallsforbrenningsanlegg regnes enhver teknisk enhet samt utstyr som har til hovedformål å forbrenne avfall, med eller uten utnyttelse av generert termisk energi. Som samforbrenningsanlegg regnes enhver teknisk enhet samt utstyr som har til hovedformål å produsere energi eller å framstille eller bearbeide produkter, og som i tillegg forbrenner avfall. Dersom anlegget forbrenner ubehandlet, blandet forbruksavfall, skal det betraktes som et avfallsforbrenningsanlegg.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 220 - Seksjon for miljøstatistikk
 
Statistisk enhet Avfallsanlegg
Ekstern kilde Klima- og forurensingsdirektoratet
Statistikkemne 01.05 - Avfall
Referanse http://www.ssb.no/emner/01/05/avfhand/
Statistikk Avfall fra tjenesteytende næringer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller