Variabeldefinisjon

Avfallsmengde til biogassbehandling

  English
Navn Avfallsmengde til biogassbehandling
Definisjon Biogassbehandling: Nedbrytning av organisk avfall ved hjelp av levende organismer uten tilgang på oksygen (anaerob biologisk behandling eller utråtning) slik at det dannes metangass.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 220 - Seksjon for miljøstatistikk
 
Statistisk enhet Avfallsanlegg
Statistikkemne 01.05 - Avfall
Referanse http://www.ssb.no/emner/01/05/avfhand/
Statistikk Avfall fra tjenesteytende næringer
Sensitivitet Sensitiv